Slovenský preklad - Hviezdny dátum
           Český preklad - Hvězdné datum


           Časová jednotka používaná v Star Treku ako jednotný systém merania času vyrovnávajúci časovú dilatáciu vznikajúcu pri medzihviezdnych letoch. Každá základňa neustále vysiela do okolitého vesmíru signál, aby bolo možné na lodiach synchronizovať čas.

           Hviezdny dátum sa číta rovnako ako v pôvodnom znení, teda ako postupnosť číslic. Napr. "stardate 43614.6" sa číta ako "hviezdny dátum štyri tri šesť jedna štyri celé šesť".

           Tvorcovia nikdy nezamýšľali vytvoriť nejaký prepočet medzi hviezdnym dátumom a klasickým kalendárom. Roddenberryho zámer bol rozprávať príbeh z bližšie neupresnenej budúcnosti a hviezdny dátum mu mal umožniť vyhnúť sa elegantne tomu, aby uvádzal konkrétny čas. Sú popísané rôzne manuály pre scenáristov ako majú do epizód ten dátum tvoriť. Napr. u TNG bolo Stardate z 5 číslic a 1 číslice za desatinnou čiarkou. 1. číslica bola 4 a znamenala 24. storočie, 2. číslica znamenala číslo sezóny, ďalšie 3 číslice boli náhodné a posledná za desatinnou čiarkou bola určená pre časť dňa.

           Neskôr sa táto metóda ešte upresnila a vytvorili sa vzorce, ktoré umožňovali cez matematické prepočty robiť pomerne presný prevod hviezdneho dátumu na pozemský dátum a naopak. Vždy to však treba brať s určitou rezervou. Navyše tento formát hviezdneho dátumu sa používa iba v seriáloch TNG, DS9, VOY a vo filmoch s posádkou TNG. Ostatné startrekovské seriály a filmy majú svoj vlastný a úplne odlišný formát i spôsob tvorby hviezdneho dátumu.

           Novodobý hviezdny dátum sa začal počítať 1. januára 2323 - vtedy mal Stardate hodnotu 0. Tisíc jednotiek je presne jeden pozemský rok. Potom vychádza, že za jeden deň ubehne zhruba 2,73 jednotky. Vďaka tomu sa dajú pomerne jednoducho robiť vzájomné kalkulácie medzi súčasným pozemským a hviezdnym dátumom. Upozorňujem, že pri prepočte akéhokoľvek dňa spred tohto dátumu sa Stardate bude pohybovať v mínusových číslach. Prepočet na hviezdny dátum a späť si môžete urobiť v tabuľke nižšie.Vyberte požadovaný dátum (východzí je systémový čas vášho PC) a stlačte tlačidlo "Štart".
Základný dátum je 1. január 2323 (Stardate 0).


Year: Month: Date:
 
Hour: Minute: Second:
 

Stardate je:


Napíšte stardate, ktorý chcete zmeniť na dátum - desatinné miesta oddeľujte bodkou nie čiarkou !!! Stlačte tlačidlo "Štart".
Základný dátum je tiež 1. január 2323 (Stardate 0).


Stardate:
 

Dátum je:

           Ďalšou zaujímavosťou Star Treku je, že čas uplynutý pri natáčaní seriálu sa zhoduje s časom, ktorý uplynie v živote postáv v samotnom seriáli. Teraz nejde o hviezdny dátum, ale skôr o normálny pozemský čas. Takže napríklad vo filme Star Trek: Generations Data spomína Geordimu misiu do Farpointu a že to bolo pred siedmymi rokmi. Film Star Trek: Generations sa odohráva v roku 2371 a epizóda Encounter at Farpoint sa odohrávala v roku 2364. V skutočnosti sa film Star Trek: Generations nakrúcal v roku 1994 a epizóda Encounter at Farpoint v roku 1987. V obidvoch prípadoch teda sedí časový interval sedem rokov. Rovnako vo filme Star Trek: Nemesis kapitán Picard spomína na komandéra Rikera a hovorí, že bol jeho pravou rukou 15 rokov. Opäť to sedí, keďže Star Trek: Nemesis sa odohráva v roku 2379 a prvá epizóda seriálu sa odohrávala v roku 2364. V skutočnosti sa Star Trek: Nemesis nakrúcal v roku 2002 a prvá epizóda v roku 1987.

Skrátka je to tak, že jedna sezóna seriálu sa natáčala približne jeden kalendárny rok a o jeden rok sa posunul aj dej samotného seriálu. Vo filmoch to funguje tak, že podľa toho v ktorom roku sa film nakrúcal, o toľko rokov sa posunul aj rok, v ktorom sa odohráva dej daného filmu.