Rýchlosť km/h Násobok rýchlosti svetla Poznámka
Štandardná orbita 9 600 < 0.00001 štandardná rýchlosť na orbitách planét triedy M
Plný impulz 267 mil. 0.25 -
Hyper 1 1072 mil. 1 -
Hyper 2 11 mld. 10 -
Hyper 3 41.6 mld. 39 -
Hyper 4 108.8 mld. 102 -
Hyper 5 288.8 mld. 214 rýchlostný limit Federácie
Hyper 6 420.8 mld. 392 -
Hyper 7 702.4 mld. 656 -
Hyper 8 1 097.6 mld. 1 024 -
Hyper 9 1.632 bil. 1 516 -
Hyper 9.2 1.76 bil. 1 649 -
Hyper 9.6 2.048 bil. 1 909 maximálna rýchlosť, ktorá môže byť udržaná 12 hodín
Hyper 9.9 3.264 bil. 3 053 pri tejto rýchlosti sa motory automaticky vypnú po 10 minútach
Hyper 9.99 8.48 bil. 7 912 -
Hyper 9.9999 214.4 bil. 199 516 maximálna rýchlosť subpriestorovej komunikácie
Hyper 10 nekonečno nekonečno loď cestujúca touto rýchlosťou môže byť na všetkých miestach vesmíru zároveňVzdialenosti : Zo Zeme na Mesiac - 384 440 km
Naprieč slnečnou sústavou - 11 904 mil. km
Naprieč jedným sektorom - 20 svetelných rokov
Naprieč priestorom Federácie - 10 000 svetelných rokov
K susednej galaxii - 2 mil. svetelných rokovRýchlosť Naprieč slnečnou sústavou Naprieč jedným sektorom Naprieč priestorom Federácie K susednej galaxii
Štandardná orbita 142 rokov 2 mil. rokov 1.12 mld. rokov 22 333 mld. rokov
Plný impulz 44 hod. 80 rokov 40 000 rokov 8 mil. rokov
Hyper 1 11 hod. 20 rokov 10 000 rokov 2 mil. rokov
Hyper 2 1 hod. 3 roky 992 rokov 198 425 rokov
Hyper 3 17 min. 1 rok 257 rokov 51 360 rokov
Hyper 4 7 min. 2 mesiace 96 rokov 19 686 rokov
Hyper 5 3 min. 1 mesiac 47 rokov 9 357 rokov
Hyper 6 2 min. 19 dní 25 rokov 5 096 rokov
Hyper 7 1 min. 11 dní 15 rokov 3 048 rokov
Hyper 8 39 s 7 dní 10 rokov 1 953 rokov
Hyper 9 26 s 5 dní 7 rokov 1 319 rokov
Hyper 9.2 24 s 4 dni 6 rokov 1 213 rokov
Hyper 9.6 21 s 4 dni 5 rokov 1 048 rokov
Hyper 9.9 13 s 2 dni 3 roky 655 rokov
Hyper 9.99 5 s 22 hod. 1 rok 253 rokov
Hyper 9.9999 0.2 s 53 min. 18 dní 10 rokov
Hyper 10 - - - -