Dominion

Dôležité rasy:  Meňavci "Zakladatelia", Vortovia, Jem'Hadari

Najsilnejším zoskupením v kvadrante Gamma je Dominion. Dominion nie je rasa, je skrytým spoločenstvom množstva rás, ktoré vystupujú s jednotným názorom. Toto združenie nie je založené na rovnosti, ale využíva špecializácie jednotlivých rás. Existuje tak vládnuca rasa - Founders, rasa bojovníkov - Jem'Hadarovia, rasa správcov - Vortovia a množstvo podrobených rás.

Founders (Zakladatelia - ľuďmi tiež nazývaní Meňavci) sú bytosti založené na anorganickej kremíkovej báze. Pôvodne mierumilovná rasa prenikla do vesmíru, kde sa stretla s pohŕdaním a útlakom zo strany organických bytostí a preto začala zbrojiť. Vytvorila Dominion ako prostriedok obrany svojho života a svojej planéty. Postupne rozširujú svoje impérium s cieľom ovládnuť celú galaxiu.

Vortovia sú rasou spravujúcou Dominion, dali by sa tak nazvať rasou správcov. Vojenskú silu zasa tvoria geneticky upravení Jem'Hadarovia - k ich kontrole využívajú zakladatelia špeciálnu drogu, na ktorej sú závislí. Efektívne je aj to, že dospievajú počas niekoľkých dní, kedy sa z narodených chlapcov stanú bojaschopní vojaci. Federácia sa stretla s vyslancami Dominionu v roku 2370, kedy Jem'Hadarskí bojovníci napadli loď vtedy ešte komandéra Siska. Počas troch rokov od objavenia Federácie a červiej diery do priestoru Federácie dokázal Dominion preniknúť na územie kvadrantu Alfa, celkom ovládnuť Cardassiánsku ríšu a zlikvidovať veľkú časť romulánskej flotily.

Dominion sa dá ľahko porovnať s Borgami. Borgovia ovládajú kvadrant Delta, Dominion kvadrant Gamma. Obidve rasy podrobujú a začleňujú do svojej organizačnej štruktúry ďalšie rasy. V prípade Borgov ale ide o asimiláciu, násilné pretvorenie jednej rasy na druhú. Obe rasy to robia v záujme zlepšenia vlastného života.