previous All Good Things ...
7x25+26 - Všechno dobré ...

Picard si uvedomí, že proti svojej vôli cestuje časom, sem a tam, medzi prítomnosťou, minulosťou a budúcnosťou. Musí zhromaždiť informácie zo všetkých troch období a spolupracovať s minulými i budúcimi priateľmi, aby odhalil, čo sa to s ním vlastne deje.