previous Yesterday's Enterprise
3x15 - Enterprise včerejška
next

Enterprise narazí na nezvyklú časopriestorovú trhlinu, z ktorej sa vynorí stará loď triedy Ambassador. Je to Enterprise-C, ktorá pred dvadsiatimi rokmi bez stopy zmizla a bola považovaná za zničenú. Keby vtedy pred rokmi Enterprise-C stačila splniť svoj úkol, možno by dnes nezúrila medzi Federáciou a Klingónmi krvavá vyhladzovacia vojna.