previous Datalore
1x13 - Bratři
next

Návšteva sústavy Omicron Theta, odkiaľ pochádza nadporučík Data prinesie nečakané prekvapenie. Tam, kde mala byť poľnohospodárska krajina sa nachádza mŕtvy svet. V opustenom podzemnom kryte sa nájde ešte jeden deaktivovaný a rozobratý android, ktorý je na nerozoznanie podobný Datovi.