previous Civil Defense
3x07 - Civilní obrana
next

O'Brien a Jake nešťastnou náhodou aktivujú starý cardassijský bezpečnostný program, pripravený pre prípad vzbury bajorských robotníkov. Spustia sa samočinné obranné systémy a na stanici zavládne výnimočný stav. Pokiaľ sa nepodarí zabudnutý program deaktivovať, za dve hodiny dôjde k autodeštrukcii stanice.