Ľudia - Spojená Federácia Planét

Domovská planéta:  Zem

Obrana / Tajná služba:  Hviezdna flotila

Ľudia v Star Treku to je tzv. Federácia, resp. Spojená Federácia Planét - mierová organizácia, ktorá združuje množstvo rôznych svetov (vyše 150 planét) a podporuje ich ďalší technologický a kultúrny rozvoj. Na čele Federácie stojí volený prezident. O obranu sa stará Hviezdna flotila. Federácia bola založená v roku 2161, sídlo má na Zemi v San Franciscu. Princípy Federácie sú rešpektovať kultúrne odlišnosti a chrániť členské aj nečlenské planéty. Okrem toho Federácia prísne dodržiava tzv. "Základnú smernicu", ktorá zakazuje miešať sa do ostatných kultúr, najmä ak daná civilizácia ešte neobjavila warp pohon a nie je schopná nadsvetelných letov. Naopak, pokiaľ nejaká kultúra dosiahne tento stupeň vývoja, Federácia obvykle v krátkej dobe uskutoční s danou civilizáciou tzv. "Prvý kontakt".
Cardassiáni - Cardassijská Únia

Domovská planéta:  Cardassia Prime

Obrana / Tajná služba:  Obsidiánsky rád

Cardassiáni bola intelektuálne veľmi vyspelá a duchovne založená rasa. Nedostatok prírodných zdrojov však mal za následok zmenu mierovej kultúry na bojovnú pod vedením armády. Novo sformovaná Únia je vytvorená z podrobených svetov, ktoré sú využívané ako surovinová a technická základňa. Oficiálnym vedením cardassiánskej ríše je Centrálne velenie (najvyššie vojenské velenie), prakticky má na vedení Únie veľký podiel aj výzvedná tajná služba, ktorá vznikla zo starého vojenského cirkevného zoskupenia. Expanzia Únie narazila na hranice Federácie. Vzniknutý konflikt prerástol do otvorenej vojny, ktorá skončila v roku 2367 uzavretím mieru. Vojna zanechala v mnohých ľuďoch hlboké rany, a tak neorganizovane bojovali proti Cardassiánom aj po jej skončení.
Ferengovia - Ferengská Aliancia

Domovská planéta:  Ferenginar

Ferengovia sú humanoidi drobnej postavy s veľkou holou hlavou a obrovskými ušami. Ich civilizácia sa zakladá na obchodovaní, ktoré riadi život celej spoločnosti. Ide o druh konzumného kapitalizmu. Najnižší zamestnanci nemajú právo ani na dovolenku, ani na poistenie, ani na nemocenskú. Ich obchody sú riadené tzv. "nemennými" Pravidlami zisku. Ferengovia si sami warp pohon nevyvinuli, ale kúpili si ho.
Vulkánci

Domovská planéta:  Vulkán

Obrana / Tajná služba:  V'Shar

Vulkánci sú v porovnaní s ľuďmi veľmi starý a vyspelý druh. Žijú dlhšie než ľudia, vek 200 rokov a viac nie je výnimkou. Zhruba v 4. storočí n. l. (pozemského) boli v dôsledku neustálych vzájomných bojov na pokraji vyhubenia. Preto prijali učenie spočívajúce v totálnej kontrole emócií a v obráteniu sa k dokonalej logike. Menšia časť sa s ním odmietla stotožniť a odcestovala na vesmírnych lodiach preč. Potomkovia týchto odcestovaných Vulkáncov sú Romuláni. Vulkánci sú dotykoví telepati. Prstami vyhľadajú kontaktné body na tvári partnera a docielia tak tzv. splynutie myslí. Týmito partnermi môžu byť i veľmi odlišné formy života. Vulkánci sú zakladajúcimi členmi Koalície Planét (2161) a následne Spojenej Federácie Planét, avšak v dôsledku istého svojho izolacionalizmu sú členmi skôr pasívnymi.
Bajorania

Domovská planéta:  Bajor

Bajorania sú veľmi podobní ľuďom. Výrazným vizuálnym odlišovacím znakom je vrúbkovaný nos. Je to veľmi spirituálne založený národ. Bajorania žijú na planéte Bajor. Celú prvú polovicu 24. storočia bola ich planéta okupovaná Cardassiánmi. Po oslobodení získali cardassijskú stanicu Terok Nor na orbite Bajoru. Stanica je teraz pod názvom Deep Space Nine v správe Federácie. Blízko Bajoru je tiež prvá objavená stabilná červia diera do Gamma kvadrantu. Vďaka nej sa stal Bajor významným strategickým a obchodným miestom.
Betazoidi

Domovská planéta:  Betazed

Betazoidi sú humanoidi na nerozoznanie podobní ľuďom. Majú veľmi tmavé, v podstate čierne dúhovky. Sú starou a vyspelou civilizáciou, aj keď vo svojom vývoji nekládli taký dôraz na technológiu ako mnoho iných druhov. Majú vlastné vesmírne lode schopné letu warpom, no ich design a vlastnosti sú neznáme. Je to telepatický druh, ktorého príslušníci navzájom často komunikujú telepaticky, avšak hovorený jazyk u nich existuje a nemajú žiadne problémy s jeho používaním. Drvivá väčšina obyvateľov sa rodí s vlohou k telepatii, ktorá sa u nich postupne rozvíja. Vo Hviezdnej flotile často slúžia ako poradci, k čomu ich predurčuje ich telepatia. Ženích a nevesta i všetci hostia na betazoidskej svadbe sú nahí, aby dali najavo, že nič neskrývajú a že predstupujú čistí a úprimní.